Josef Kunhart

Studium a diplomová práce, MBA

Úvod

MBA studium jsem absolvoval v letech 2021-22 v oboru Ekonomika a finanční management. V rámci studia jsem se zabýval kromě manažerského základu financemi, ekonomií, inovacemi a inovačním řízením, agilním projektovým řízením a právem.

Volba oboru

Jako obor studia jsem si vybral Ekonomiku a finanční management, který kombinuje základní manažerské vzdělání a odborné předměty z oblasti financí, ekonomie a řízení projektů. Tento obor jsem volil také proto, aby doplnil a rozšířil svoje akademické vzdělání v oblasti informačních technologií a projektového řízení, dlouholeté pracovní zkušenosti jako analytik a vývojář webových aplikací a znalosti v oblasti financí. Financím se věnuji mnoho let jako koníčku a zároveň pracuji pro klienty z oboru financí a pojišťovnictví. Z managementu je mi nejbližší agilní projektové řízení a plánování projektů v oblasti informačních technologií.

Volba školy

MBA studium jsem absolvoval na CEMI. Po rozhodnutí studovat MBA (a nikoliv další magisterský obor) jsem výběru školy i oboru věnoval velkou pozornost. Pro CEMI jsem se rozhodl jak na základě referencí, tak na základě pečlivé analýzy nabízených oborů a náplně studia, lektorů a samozřejmě i porovnání s konkurencí. Nad studiem jsem původně uvažoval již v roce 2020, ale rozhodnutí o studiu jsem byl nucen z osobních důvodů o rok odložit.

Obsah webu

Tento web zahrnuje detailní informace a vlastní zkušenosti s absolvováním MBA studia. Samostatné sekce webu jsou věnovány průběhu studia včetně detailů náplně předmětů a seminárních prací, zveřejněné části obsahu diplomové práce, literatuře a zdrojům pro dílčí práceshrnutí různých zkušeností z průběhu studia.