Josef Kunhart

Studium a diplomová práce, MBA

Abstrakt

Diplomová práce se zabývá aplikací inovačního řízení v oblasti poskytování B2B pojištění ve společnosti RENOMIA. Inovační řízení probíhá v rámci celkové digitální transformace společnosti, což je ve finančním sektoru nyní velmi aktuální téma. Projekt B2B Lean je nejvýznamnějším projektem této digitální transformace a jako unikátní inovativní i technologické řešení nemá ve střední Evropě obdobu. Autor diplomové práce je zodpovědný za rozvoj technologické části projektu B2B Lean. Cílem diplomové práce je popsat a zhodnotit první fázi digitální transformace a technologické inovace sjednávání pojištění v rámci projektu B2B Lean a navrhnout možnosti dalšího rozvoje projektu. Projekt bude zhodnocen z pohledu naplnění očekávání stanovených na projekt a z pohledu implementace agilního řízení vývoje na projektu.

V teoretické části práce bude nejprve představen teoretický rámec inovačního řízení. Na inovační řízení navazuje projektové řízení, kde budou uvedeny předpoklady efektivního řízení projektů a dále diskutovány přístupy k řízení projektů s důrazem na agilní řízení projektů v prostředí informačních technologií. Na závěr teoretické části bude uveden legislativní rámec poskytování služeb v oblasti pojištění.

V praktické části práce bude nejprve představena společnost RENOMIA a klíčová oddělení společnosti zodpovědná za inovativní projekt B2B Lean. Dále bude provedena rozdílová analýza stavu sjednávání pojištění před zahájením projektu vůči očekávanému budoucímu stavu. V návaznosti na rozdílovou analýzu bude prezentován projekt B2B Lean, popsán nový proces sjednávání B2B pojištění a možnosti rozvoje projektu. Závěrečné kapitoly praktické části budou věnovány využití agilního řízení při rozvoji projektu a technickému řešení.

[Strana 4]