Josef Kunhart

Studium a diplomová práce, MBA

Elektronické dokumenty

Agile Report, 2021. 15th Annual State Of Agile Report. Digital.ai: Intelligent Value Stream Management Platform [online]. © 2021 Digital.ai Software Inc. [cit. 2022-02-20]. Dostupné z: https://digital.ai/resource-center/analyst-reports/state-of-agile-report AČPM, 2022. Asociace českých pojišťovacích makléřů [online]. © 2005 AČPM [cit. 2022-03-18]. Dostupné z: http://www.acpm.cz/ AXELOS, 2022. Axelos: Powering Best Practice [online]. © 2022 Axelos Ltd. [cit. 2022-02-12]. Dostupné z: https://www.axelos.com/ BECK, Kent., et al., 2001. Manifesto for Agile Software Development [online]. © 2001 Agile Alliance [cit. 2022-02-12]. Dostupné z: http://agilemanifesto.org/ CHAOS Report, 1994. The CHAOS Report (1994). The Standish Group [online]. © 1995 The Standish Group International, Inc. [cit. 2022-02-17]. Dostupné z: https://www.standishgroup.com/sample_research_files/chaos_report_1994.pdf COCUMA, 2022. RENOMIA Digital Services. COCUMA [online]. © 2022 Company Culture Market s.r.o. [cit. 2022-01-29]. Dostupné z: https://www.cocuma.cz/company/Renomia-Digital/ (odkaz již nefunguje) ČESKO. Vyhláška č. 195/2018 Sb. ze dne 30. srpna 2018 o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění. In: Sbírka České zákonů republiky. 2018, částka 96, s. 3149-3158. Dostupné také z: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=63280 ČESKO. Vyhláška č. 196/2018 Sb. ze dne 31. srpna 2018 o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění. In: Sbírka České zákonů republiky. 2018, částka 97, s. 3162-3165. Dostupné také z: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=63281 ČESKO. Zákon č. 38/2004 Sb. ze dne 3. prosince 2003 o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona. In: Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 12, s. 600-614. Dostupné také z: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4316 ČESKO. Zákon č. 40/1964 Sb. ze dne 26. února 1964 občanský zákoník. In: Sbírka zákonů České republiky. 1964, částka 19, s. 202-248. Dostupné také z: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=1257 ČESKO. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012 občanský zákoník. In: Sbírka zákonů České republiky. 2012, částka 33, s. 1026-1365. Dostupné také z: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=24084 ČESKO. Zákon č. 170/2018 Sb. ze dne 26. července 2018 o distribuci pojištění a zajištění. In: Sbírka zákonů České republiky. 2018, částka 87, s. 2626-2680. Dostupné také z: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=63254 ČESKO. Zákon č. 277/2009 Sb. ze dne 22. července 2009 o pojišťovnictví. In: Sbírka zákonů České republiky. 2009, částka 85, s. 3918-4004. Dostupné také z: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5539 Českých 100 Nejlepších, 2021. Českých 100 Nejlepších 2021: Výsledková listina. Comenius [online]. © 2022 PIXMAN s.r.o. [cit. 2022-03-18]. Dostupné z: https://www.comenius.cz/vysledkova-listina1 ČNB, 2022. Právní předpisy pro pojišťovny, zajišťovny a pojišťovací zprostředkovatele. ČNB [online]. © 2022 ČNB [cit. 2022-03-06]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/pojistovny-zajistovny-a-pojistovaci-zprostredkovatele/pravni-predpisy/ Extreme Programming, 1999. Extreme Programming: A gentle introduction [online]. © 1999-2013 Don Wells [cit. 2022-02-18]. Dostupné z: http://www.extremeprogramming.org/ Gallagher, 2022. Gallagher: Insurance, Risk Management and Consulting [online]. © 2022 Arthur J. Gallagher & Co. [cit. 2022-02-08]. Dostupné z: https://www.ajg.com/ GDPR: Nařízení EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679 IDD: Směrnice EU 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění (přepracované znění). Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0097 IKEA, 2022. IKEA: Nábytek se švédskou tradicí pro každou domácnost [online]. © 1999-2022 Inter IKEA Systems B.V. [cit. 2022-01-29]. Dostupné z: https://www.ikea.com/cz/cs/ IPMA, 2022. IPMA: International Project Management Association [online]. © IPMA 2022 [cit. 2022-02-12]. Dostupné z: https://www.ipma.world/ ISO 21500, 2021. ISO 21500:2021 Project, programme and portfolio management: Context and concepts. ISO [online]. © 2020 International Organization for Standardization [cit. 2022-02-11]. Dostupné z: https://www.iso.org/standard/75704.html ISO 21502, 2020. ISO 21502:2020 Project, programme and portfolio management: Guidance on project management. ISO [online]. © 2020 International Organization for Standardization [cit. 2022-02-11]. Dostupné z: https://www.iso.org/standard/74947.html Jira, 2022. Jira: Issue & Project Tracking Software. Atlassian [online]. © 2022 Atlassian [cit. 2022-04-02]. Dostupné z: https://www.atlassian.com/software/jira Kaizen, 2022. What is KAIZEN™. Kaizen Institute [online]. © 1985-2022 Kaizen Insitute [cit. 2022-02-22]. Dostupné z: https://www.kaizen.com/what-is-kaizen Kanban, 2022. Kanban: How the kanban methodology applies to software development. Atlassian [online]. © 2022 Atlassian [cit. 2022-02-27]. Dostupné z: https://www.atlassian.com/agile/kanban LADAS, Corey, 2008. Scrumban. Agile Alliance [online]. © 2022 Agile Alliance [cit. 2022-02-20]. Dostupné z: https://www.agilealliance.org/scrumban/ PMI, 2022. Project Management Institute, Inc. [online]. © 2022 Project Management Institute, Inc. [cit. 2022-02-11]. Dostupné z: https://www.pmi.org/ PMI CZ, 2022. Project Management Institute Czech Republic [online]. © 2022 Česká komora PMI [cit. 2022-02-12]. Dostupné z: https://pmi.cz/ Pojišťovna roku, 2020. Pojišťovací makléř roku. Pojišťovna roku: Odborná anketa pojišťovacích makléřů [online]. © 2011-2022 AČPM. [cit. 2022-03-18]. Dostupné z: http://www.pojistovnaroku.cz/makler-roku-hlavni RDS, 2022. RENOMIA Digital Services. RENOMIA [online]. © 2022 RENOMIA, a.s. [cit. 2022-02-09]. Dostupné z: https://www.renomia.cz/renomia-digital-services REGIS, 2022. REGIS: Informační systém pro registrační a licenční činnosti. ČNB [online]. © 2022 ČNB [cit. 2022-03-05]. Dostupné z: https://regis.cnb.cz/regisextdad/REGISEXT.www_forms.uvod?p_lan=CS Registr ČNB, 2022. Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu. ČNB [online]. © 2022 ČNB [cit. 2022-03-05]. Dostupné z: https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz RENOMIA, 2022. RENOMIA: Experti na řízení rizik v oblasti pojištění [online]. © 2022 RENOMIA, a.s. [cit. 2022-02-09]. Dostupné z: https://www.renomia.cz/ RENOMIA AGRO, 2022. RENOMIA AGRO [online]. © 2022 RENOMIA a.s. [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: https://www.renomiaagro.cz/ RENOMIA BENEFIT, 2022. RENOMIA BENEFIT [online]. © 2022 RENOMIA BENEFIT, a.s. [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: https://www.renomiabenefit.cz/ RENOMIA GROUP, 2022. RENOMIA [online]. © 2022 RENOMIA, a.s. [cit. 2022-01-29]. Dostupné z: https://www.renomia.cz/renomia-group Scrum, 2022. Scrum.org: The Home of Scrum [online]. © 2022 Scrum.org [cit. 2022-02-18]. Dostupné z: https://www.scrum.org/ Srovnátor, 2022. Srovnátor [online]. © 2000-2022 PFP s.r.o. [cit. 2022-02-08]. Dostupné z: https://www.srovnator.cz/o-spolecnosti/ TAKEUCHI, Hirotaka a Ikujiro NONAKA, 1986. The New New Product Development Game: From the Magazine (January 1986). Harvard Business Review [online]. © 2022 Harvard Business School Publishing [cit. 2022-02-23]. Dostupné z: https://hbr.org/1986/01/the-new-new-product-development-game Toyota Czech, 2022. Toyota Motor Manufacturing Czech [online]. © 2022 Toyota Motor Manufacturing Czech Republic s.r.o. [cit. 2022-01-29]. Dostupné z: https://www.toyotacz.com/ Veřejný rejstřík a Sbírka listin, 2022. RENOMIA, a. s.: Výroční zpráva 2020. Veřejný rejstřík a Sbírka listin [online]. © 2022 Ministerstvo spravedlnosti České republiky. [cit. 2022-04-16]. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=70916112&subjektId=605842&spis=685631

[Strany 113-116]