Josef Kunhart

Studium a diplomová práce, MBA

Samostatné přílohy na CD

Přílohy jsou umístěny ve složce přílohy na CD, které je součástí této diplomové práce.

A Slovník termínů metodiky Scrum

Soubor slovnik-terminu-metodiky-scrum.xlsx obsahuje vysvětlení základních pojmů agilní metodiky Scrum. Zdroj: Vlastní zpracování na základě přehledu z DOLEŽAL, Jan, 2016. Projektový management: Komplexně, prakticky a podle světových standardů. Praha: Grada, tabulka 4.1.

B Výroční zpráva RENOMIA za rok 2020

Soubor renomia_vyrocni-zprava_2020.pdf obsahuje poslední dostupnou výroční zprávu společnosti RENOMIA za rok 2020. Zdroj: Veřejný rejstřík a Sbírka listin, RENOMIA.

Informace o přílohách C až H jsou neveřejné, protože obsahují citlivé údaje.

[Strany 119-120]