Josef Kunhart

Studium a diplomová práce, MBA

Seznam literatury

AXELOS, 2017. Managing Successful Projects with PRINCE2. 6th Edition. London: The Stationery Office. ISBN 978-80-247-5620-2. BROOKS, Frederick, 1995. The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering. Anniversary Edition. Boston: Addison-Wesley Professional. ISBN 9780201835953. COBB, Charles G., 2011. Making Sense of Agile Project Management: Balancing Control and Agility. New Jersey: Wiley Professional Development (P&T). ISBN 978-1-118-01570-4. DOLEŽAL, Jan, 2016. Projektový management: Komplexně, prakticky a podle světových standardů. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5620-2. DRUCKER, Peter F., 2006. Innovation and Entrepreneurship. Reprint Edition. New York: Harper Business. ISBN 9780060851132. FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK, 2010. Investiční rozhodování a řízení projektů: Jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3293-0. HIGHSMITH, Jim, 2009. Agile Project Management: Creating Innovative Products. Edition 2. Pearson Education. ISBN 9780321658395. JACOBSON, Ivar, Grady BOOCH a James RUMBAUGH, 1999. The Unified Software Development Process. Addison-Wesley Professional. ISBN 9780321822000. KŘIVÁNEK, Mirko, 2019. Dynamické vedení a řízení projektů: Systémovým myšlením k úspěšným projektům. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0408-6. LIKER, Jeffrey K. a Karyn ROSS, 2016. The Toyota Way to Service Excellence: Lean Transformation in Service Organizations. New York: McGraw-Hill Education. ISBN 978-1-25-964111-4. NOVÁK, Adam, 2016. Inovace je rozhodnutí: Kompletní návod, jak dělat inovace nejen v byznysu. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0333-1. OECD/EUROSTAT, 2018. The Oslo Manual: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation. 4th Edition. Paris/Eurostat, Luxembourg.: OECD Publishing. ISBN 978-92-64-30460-4. PMI, 2021. PMBOK Guide: A Guide to the Project Management Body of Knowledge and The Standard for Project Management. Seventh Edition. Pennsylvania: Newtown Square. ISBN 9781628256659. RIES, Eric, 2011. The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. New York: Crown Business. ISBN 978-0-307-88791-7. ROYCE, Winston W., 1970. Managing the Development of Large Software Systems. Proceedings of IEEE WESCON, 26, 328-388. SCHILLING, Melissa A., 2020. Strategic Management of Technological Innovation. Sixth Edition. New York: McGraw-Hill Education. ISBN 978-1-260-56579-9. SCHUMPETER, Joseph A., 1997. Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung: Eine Untersuchung über Unternehmergewinn, Kapital, Kredit, Zins und den Konujunkturzyklus. Neunte Auflage. Berlin: Duncker & Humblot. ISBN 9783428077250. SHORE, James, 2021. The Art of Agile Development. Second Edition. Sebastopol: O’Reilly Media. ISBN 978-1-492-08069-5. SUTHERLAND, Jeff, 2014. Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time. New York: Crown Business. ISBN 978-0-385-34646-7. SVOZILOVÁ, Alena, 2011. Zlepšování podnikových procesů. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3938-0. SVOZILOVÁ, Alena, 2019. Projektový management: Systémový přístup k řízení projektů. 3., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0075-0. SYNEK, Miloslav a kol., 2011. Manažerská ekonomika. 5., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3494-1. VALENTA, František, 2001. Inovace v manažerské praxi. Praha: Velryba. ISBN 9788085860115. VAN DEN ENDE, Jan, 2021. Innovation Management. London: Red Globe Press. ISBN 9781352012439.

[Strany 111-113]