Josef Kunhart

Studium a diplomová práce, MBA

I. Teoretická část

V teoretické části diplomové práce budou uvedena a popsána základní teoretická východiska pro inovace, tradiční i agilní projektového řízení a představena základní legislativa pro regulaci poskytování pojištění. V první kapitole teoretické části budou představeny základní pojmy a teorie z oblasti inovací a řízení inovací. Ve druhé kapitole bude představeno projektové řízení, třetí kapitola se soustředí na popis agilních metodik projektového řízení v oblasti informačních technologií a vývoje aplikací. V poslední kapitole teoretické části bude představen základní legislativní rámec poskytování pojišťovacích služeb v ČR.

[Strana 10]