Josef Kunhart

Studium a diplomová práce, MBA

Závěr

Tato část diplomové práce je neveřejná, protože obsahuje citlivé údaje.

[Strany 109-110]