Josef Kunhart

Studium a diplomová práce, MBA

Obchodování na finančních trzích

Základní informace

Náplň předmětu: finanční trhy, investování, krátkodobé a dlouhodobé investiční nástroje, finanční krize.
Lektor: Ing. Daniela Čermáková.
Zkratka: OFT.

Datum uzavření: 25. června 2022.
Hodnocení: A (100 %).

Anotace

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s možnostmi obchodování na finančních trzích. Po absolvování budete ovládat základní možnosti individuálního a kolektivního investování. V průběhu studia bude objasňována problematika finančních trhů, krátkodobých i dlouhodobých instrumentů, které jsou na něm obchodovány, a praktický pohled na současné trendy, problémy institucí a regulatorní ochranu.

Zdroj: Popis předmětu OFT na webu CEMI.

Seminární práce

Název: Finanční analýza odvětví specializovaný maloobchod.
Rozsah bez příloh: 24 stran (z toho 18 obsahových stran).

Cíl a obsah práce

Hlavním cílem seminární práce bylo získání podrobnějších informací o společnostech odvětví specializovaného maloobchodu (specialty retail) na základě finanční a dividendové analýzy odvětví. V rámci seminární práce byly popsány základní ekonomické informace o samotném odvětví a identifikovány nejvýznamnější společnosti odvětví, obchodované na amerických burzách a pozice těchto společností na burze. Pro nejvýznamnější společnosti odvětví byla zpracována základní finanční analýza kapitálu těchto společností a analýza kritérií pro investování z pohledu dividendového investora.

Rámcová osnova

 • I. Teoretická část
  • 1 Finanční analýza
  • 2 Zdroje informací
  • 3 Metody finanční analýzy
 • II. Praktická část
  • 4 Odvětví specializovaný maloobchod
  • 5 Zdroje informací
  • 6 Finanční analýza

Literatura a zdroje

Seznam literatury a elektronických zdrojů, použitých ve výše uvedené seminární práci.

Seznam literatury

PAVELKOVÁ, Drahomíra, Adriana KNÁPKOVÁ, Karel ŠTEKER a Daniel REMEŠ, 2017. Finanční analýza: Komplexní průvodce s příklady. 3., kompletně aktualizované vydání. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0563-2. RŮČKOVÁ, Petra, 2015. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 5. aktualizované vydání. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5534-2. RŮČKOVÁ, Petra a Michaela ROUBÍČKOVÁ, 2012. Finanční management. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4047-8.

Elektronické zdroje

AutoZone, 2022. AutoZone Auto Parts [online]. © 2001-2022 AutoZone, Inc. [cit. 2022-06-18]. Dostupné z: https://www.autozone.com/ Best Buy, 2022. Best Buy: Official Online Store [online]. © 2022 Best Buy [cit. 2022-06-17]. Dostupné z: https://www.bestbuy.com/ Consumer Cyclical, Finviz, 2022. Stock screener, Overview Consumer Cyclical. FINVIZ.com: Stock Screener [online]. © 2007-2022 FINVIZ.com [cit. 2022-06-18]. Dostupné z: https://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=sec_consumercyclical&o=-marketcap Dividend Radar, 2022. Dividend Radar. Portfolio Insight [online]. © 2022 Portfolio Insight, LLC [cit. 2022-06-18]. Dostupné z: https://www.portfolio-insight.com/dividend-radar Finviz, 2022. FINVIZ.com: Stock Screener [online]. © 2007-2022 FINVIZ.com [cit. 2022-06-15]. Dostupné z: https://finviz.com/ ICB, 2022. Industry Classification Benchmark (ICB). FTSE Russell [online]. © 2022 FTSE Russell [cit. 2022-06-14]. Dostupné z: https://www.ftserussell.com/data/industry-classification-benchmark-icb IFRS, 2022. IFRS [online]. © 2022 IFRS Foundation [cit. 2022-06-15]. Dostupné z https://www.ifrs.org/ Morningstar, 2022. Morningstar: Empowering Investor Success [online]. © 2022 Morningstar, Inc. [cit. 2022-06-15]. Dostupné z: https://www.morningstar.com/ NACE, 2022. Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE). Český statistický úřad [online]. © 2022 ČSÚ [cit. 2022-06-14]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_cz_nace Nasdaq, 2022. Nasdaq: Daily Stock Market Overview, Data Updates, Reports & News [online]. © 2022, Nasdaq, Inc. [cit. 2022-06-18]. Dostupné z https://www.nasdaq.com/ Nasdaq-100, 2022. Nasdaq 100 Index (NDX). Nasdaq [online]. © 2022, Nasdaq, Inc. [cit. 2022-06-18]. Dostupné z https://www.nasdaq.com/nasdaq-100 NYSE, 2022. NYSE: The New York Stock Exchange [online]. © 2022 Intercontinental Exchange, Inc. [cit. 2022-06-18]. Dostupné z: https://www.nyse.com/index O'Reilly, 2022. O’Reilly Auto Parts [online]. © 2008-2022 O'Reilly Auto Parts [cit. 2022-06-18]. Dostupné z: https://www.oreillyauto.com/ Specialty Retail, Finviz, 2022. Stock screener, Overview Consumer Cyclical and Specialty retail. FINVIZ.com: Stock Screener [online]. © 2007-2022 FINVIZ.com [cit. 2022-06-17]. Dostupné z: https://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_specialtyretail,sec_consumercyclical&o=-marketcap US GAAP, 2022. US GAAP: Generally Accepted Accounting Principles. CFA Institute [online]. © 2022 CFA Institute [cit. 2022-06-15]. Dostupné z: https://www.cfainstitute.org/en/advocacy/issues/gaap