Josef Kunhart

Studium a diplomová práce, MBA

Podnikový management

Základní informace

Náplň předmětu: řízení podniku, marketing a obchod, finanční řízení, řízení rizik, řízení inovací a změn, moderní technologie.
Lektor: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA.
Zkratka: PM.

Datum uzavření: 19. duben 2022.
Hodnocení: A (95 %).

Anotace

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s hlavními procesy řízení podniku. Pozornost bude věnována roli manažerů, jejich kompetencím a odpovědnostem při řízení klíčových podnikových aktivit a výčtu předpokladů pro manažerskou práci příslušného úseku firmy. V průběhu studia se seznámíte s rolí vlastníků a manažerů podniků, tvorbou střednědobých strategií a podstatou operativních řídících procesů v oblasti marketingu, obchodu, financí, kvality, inovací, ICT, personálu a rizik. Po absolvování budete schopni vysvětlit základní podnikové procesy řízení jednotlivých útvarů podniku, založené na strategickém a operativním řízení, a to ve vazbě na tvorbu finančních rozpočtů. Pochopíte modely řízení kvality, inovační řízení a řízení v době krize. Pochopíte význam soustavného zlepšování prostřednictvím využívání nových technologií pro dlouhodobou stabilitu podniku.

Zdroj: Popis předmětu PM na webu CEMI.

Seminární práce

Název: Agilní řízení vývoje aplikace B2B v rámci projektu B2B Lean ve společnosti RENOMIA.
Rozsah bez příloh: 29 stran (z toho 22 obsahových stran).

Cíl a obsah práce

Hlavním cílem této seminární práce bylo popsat a zhodnotit praktické využití agilního řízení projektů pro rozvoj softwarových aplikací na projektu B2B Lean, na jehož rozvoji se autor aktivně podílí. V textu seminární práce bylo nejprve představeno projektové řízení, tradiční i agilní přístupy k projektovému řízení a nejpoužívanější agilní metodika Scrum. Na základě zjištěných poznatků pak bylo zhodnoceno využití agilního řízení a metodiky Scrum pro vývoj softwarových aplikací na uvedeném projektu B2B Lean.

Po domluvě s lektorem (a zároveň vedoucím diplomové práce) jsem se v seminární práci nad rámec hlavní náplně předmětu zabýval především projektovým řízením a agilními přístupy k projektovému řízení. Významná část obsahu této seminární práce se později stala součástí textu diplomové práce.

Rámcová osnova

 • I. Teoretická část
  • 1 Projektové řízení
  • 2 Tradiční projektové řízení
  • 3 Agilní projektové řízení
  • 4 Scrum
 • II. Praktická část
  • 5 Představení společnosti RENOMIA
  • 6 Projekt B2B Lean
  • 7 Agilní řízení projektu
  • 8 Metodika Scrum
  • 9 Projektový tým

Literatura a zdroje

Seznam literatury a elektronických zdrojů, použitých ve výše uvedené seminární práci.

Seznam literatury

AXELOS, 2017. Managing Successful Projects with PRINCE2. 6th Edition. London: The Stationery Office. ISBN 978-80-247-5620-2. BROOKS, Frederick, 1995. The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering. Anniversary Edition. Boston: Addison-Wesley Professional. ISBN 9780201835953. COBB, Charles G., 2011. Making Sense of Agile Project Management: Balancing Control and Agility. New Jersey: Wiley Professional Development (P&T). ISBN 978-1-118-01570-4. DOLEŽAL, Jan, 2016. Projektový management: Komplexně, prakticky a podle světových standardů. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5620-2. HIGHSMITH, Jim, 2009. Agile Project Management: Creating Innovative Products. Edition 2. Pearson Education. ISBN 9780321658395. KŘIVÁNEK, Mirko, 2019. Dynamické vedení a řízení projektů: Systémovým myšlením k úspěšným projektům. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0408-6. PMI, 2021. PMBOK Guide: A Guide to the Project Management Body of Knowledge and The Standard for Project Management. Seventh Edition. Pennsylvania: Newtown Square. ISBN 9781628256659. SUTHERLAND, Jeff, 2014. Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time. New York: Crown Business. ISBN 978-0-385-34646-7. SVOZILOVÁ, Alena, 2019. Projektový management: Systémový přístup k řízení projektů. 3., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0075-0.

Elektronické zdroje

Agile Report, 2021. 15th Annual State Of Agile Report. Digital.ai: Intelligent Value Stream Management Platform [online]. © 2021 Digital.ai Software Inc. [cit. 2022-02-20]. Dostupné z: https://digital.ai/resource-center/analyst-reports/state-of-agile-report AČPM, 2022. Asociace českých pojišťovacích makléřů [online]. © 2005 AČPM [cit. 2022-03-18]. Dostupné z: http://www.acpm.cz/ Českých 100 Nejlepších, 2021. Českých 100 Nejlepších 2021: Výsledková listina. Comenius [online]. © 2022 PIXMAN s.r.o. [cit. 2022-03-18]. Dostupné z: https://www.comenius.cz/vysledkova-listina1 Extreme Programming, 1999. Extreme Programming: A gentle introduction [online]. © 1999-2013 Don Wells [cit. 2022-02-18]. Dostupné z: http://www.extremeprogramming.org/ ISO 21502, 2020. ISO 21502:2020 Project, programme and portfolio management: Guidance on project management. ISO [online]. © 2020 International Organization for Standardization [cit. 2022-02-11]. Dostupné z: https://www.iso.org/standard/74947.html Jira, 2022. Jira: Issue & Project Tracking Software. Atlassian [online]. © 2022 Atlassian [cit. 2022-04-02]. Dostupné z: https://www.atlassian.com/software/jira Kanban, 2022. Kanban: How the kanban methodology applies to software development. Atlassian [online]. © 2022 Atlassian [cit. 2022-02-27]. Dostupné z: https://www.atlassian.com/agile/kanban LADAS, Corey, 2008. Scrumban. Agile Alliance [online]. © 2022 Agile Alliance [cit. 2022-02-20]. Dostupné z: https://www.agilealliance.org/scrumban/ PMI, 2022. Project Management Institute, Inc. [online]. © 2022 Project Management Institute, Inc. [cit. 2022-02-11]. Dostupné z: https://www.pmi.org/ Pojišťovna roku, 2020. Pojišťovací makléř roku. Pojišťovna roku: Odborná anketa pojišťovacích makléřů [online]. © 2011-2022 AČPM. [cit. 2022-03-18]. Dostupné z: http://www.pojistovnaroku.cz/makler-roku-hlavni RENOMIA, 2022. RENOMIA: Experti na řízení rizik v oblasti pojištění [online]. © 2022 RENOMIA, a.s. [cit. 2022-02-09]. Dostupné z: https://www.renomia.cz/ RENOMIA AGRO, 2022. RENOMIA AGRO [online]. © 2022 RENOMIA a.s. [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: https://www.renomiaagro.cz/ RENOMIA BENEFIT, 2022. RENOMIA BENEFIT [online]. © 2022 RENOMIA BENEFIT, a.s. [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: https://www.renomiabenefit.cz/ RENOMIA GROUP, 2022. RENOMIA [online]. © 2022 RENOMIA, a.s. [cit. 2022-01-29]. Dostupné z: https://www.renomia.cz/renomia-group Scrum, 2022. Scrum.org: The Home of Scrum [online]. © 2022 Scrum.org [cit. 2022-02-18]. Dostupné z: https://www.scrum.org/ Srovnátor, 2022. Srovnátor [online]. © 2000-2022 PFP s.r.o. [cit. 2022-02-08]. Dostupné z: https://www.srovnator.cz/o-spolecnosti/ TAKEUCHI, Hirotaka a Ikujiro NONAKA, 1986. The New New Product Development Game: From the Magazine (January 1986). Harvard Business Review [online]. © 2022 Harvard Business School Publishing [cit. 2022-02-23]. Dostupné z: https://hbr.org/1986/01/the-new-new-product-development-game Veřejný rejstřík a Sbírka listin, 2022. RENOMIA, a.s.: Výroční zpráva 2020. Veřejný rejstřík a Sbírka listin [online]. © 2022 Ministerstvo spravedlnosti České republiky. [cit. 2022-04-16]. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=70916112&subjektId=605842&spis=685631