Josef Kunhart

Studium a diplomová práce, MBA

I. Semestr

První (zimní) semestr studia zahrnoval základní předměty z oblasti leadershipu a managementu, které doplňuje diplomový seminář. Tyto předměty jsou společné a povinné pro všechny obory MBA studia.

Diplomový seminář

Lektor: Mgr. Eva Mečířová.
Náplň předmětu: zadání a výběr tématu a vedoucího diplomové práce, obsahová a formální stránka práce.

Management osobního rozvoje

Lektor: doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.
Náplň předmětu: sebeřízení, osobní rozvoj, řízení času, efektivní komunikace, sociální vztahy, psychologie.

Management projektů, změn a inovací

Lektor: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA.
Náplň předmětu: projektové řízení, projekt, procesní řízení, invence a inovace, inovační strategie, řízení změn.

Moderní management a leadership

Lektor: Ing. Eva Matoušková.
Náplň předmětu: management, role a osobnost manažera, styly řízení, leadership, efektivní řízení týmů.

Strategický management

Lektor: Ing. Hana Urbancová, Ph.D.
Náplň předmětu: strategické řízení podniku, specifikace cílů, konkurenční strategie, řízení lidských zdrojů a znalostí.