Josef Kunhart

Studium a diplomová práce, MBA

Diplomový seminář

Základní informace

Náplň předmětu: zadání a výběr tématu a vedoucího diplomové práce, obsahová a formální stránka práce.
Lektor: Mgr. Eva Mečířová.
Zkratka: DS.

Datum uzavření: 6. ledna 2022.
Hodnocení: Splněno (100 %).

Anotace

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se zásadami tvorby diplomové práce, a to jak z hlediska volby tématu, tak i obsahové a formální stránky. Závěrem zpracujete Záměr diplomové práce, ve kterém si zvolíte vlastní téma diplomové práce, související s Vámi zvolenými předměty MBA studia, a vedoucího DP, odborníka na Vámi zvolené téma.

Po absolvování tohoto semináře budete ovládat práci s informačními zdroji z pohledu autorské legislativy a etiky, budete připraveni zpracovat diplomovou práci a její prezentaci k obhajobě DP. Získáte především možnost průběžně konzultovat Vámi vybraný reálný problém, případ či situaci z vaší praxe a navrhnout optimální řešení. Konzultace k vedení DP probíhají individuálně po celou dobu Vašeho studia až do obhajoby Vaší diplomové práce.

Zdroj: Popis diplomového semináře na webu CEMI.

Zadání diplomové práce

V rámci diplomového semináře jsem si domluvil vedení diplomové práce s panem Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA a oponenturu diplomové práce s panem Ing. Lukášem Bartošem ze společnosti RENOMIA. Po domluvě s vedoucím práce jsem vypracoval zadání diplomové práce, které bylo následně školou schváleno. Zveřejněná část zadání diplomové práce je dostupná na samostatné stránce Diplomová práce.