Josef Kunhart

Studium a diplomová práce, MBA

Management projektů, změn a inovací

Základní informace

Náplň předmětu: projektové řízení, projekt, procesní řízení, invence a inovace, inovační strategie, řízení změn.
Lektor: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA.
Zkratka: MPZI.

Datum uzavření: 21. prosince 2021.
Hodnocení: A (95 %).

Anotace

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se s hlavními procesy řízení projektu. Získáte znalosti o projektovém managementu a osvojíte si dovednosti a schopnosti pro praktické uplatnění projektového managementu v systému řízení podniků a jiných institucionálních organizací. Seznámíte se s nejdůležitějšími pojmy a specifikací klíčových rysů inovací a inovačního podnikání. Získáte znalosti o významu inovačních aktivit pro zajištění konkurenceschopnosti firem. Po absolvování budete ovládat problematiku nezbytnou pro úspěšné zhodnocení inovačních záměrů. V průběhu studia bude objasněna charakteristika manažerských procesů zajišťujících rozvoj podnikání firmy využitím úspěšných inovací při současném zajištění rentability investic vložených do realizace inovačního záměru. Dozvíte se, jaká je úloha manažerů firmy při implementaci podnikatelské strategie opírající se o využití inovací. Seznámíte se s procesy a vhodnými postupy, které souvisí s řízením změn ve firmách.

Zdroj: Popis předmětu MPZI na webu CEMI.

Seminární práce

Název: Inovace a digitální transformace B2B pojištění ve společnosti RENOMIA s využitím unikátní technologické platformy.
Rozsah bez příloh: 27 stran (z toho 21 obsahových stran).

Cíl a obsah práce

Hlavním cílem práce bylo popsat a zhodnotit úvodní fázi projektu B2B Lean ve společnosti RENOMIA na základě inovačního řízení. Na rozvoji uvedeného projektu autor práce dlouhodobě spolupracuje u klienta. Seminární práce zároveň posloužila jako úvodní rešerše problematiky, která byla později diskutována v diplomové práci. Ze stejného důvodu je finální název seminární práce převzat ze schváleného zadání diplomové práce.

Rámcová osnova

 • I. Teoretická část
  • 1 Inovace
  • 2 Teorie inovace
  • 3 Inovační proces
  • 4 Rozdělení inovací
  • 5 Řády inovací
 • II. Praktická část
  • 6 Představení společnosti RENOMIA
  • 7 Rozdílová analýza
  • 8 Projekt B2B Lean

Literatura a zdroje

Seznam zdrojů, použitých ve výše uvedené seminární práci.

Seznam literatury

DRUCKER, Peter F., 2006. Innovation and Entrepreneurship. Reprint Edition. New York: Harper Business. ISBN 9780060851132. NOVÁK, Adam, 2016. Inovace je rozhodnutí: Kompletní návod, jak dělat inovace nejen v byznysu. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0333-1. OECD/EUROSTAT, 2018. The Oslo Manual: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation. 4th Edition. Paris/Eurostat, Luxembourg.: OECD Publishing. ISBN 978-92-64-30460-4. SCHILLING, Melissa A., 2020. Strategic Management of Technological Innovation. Sixth Edition. New York: McGraw-Hill Education. ISBN 978-1-260-56579-9. SCHUMPETER, Joseph A., 1997. Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung: Eine Untersuchung über Unternehmergewinn, Kapital, Kredit, Zins und den Konujunkturzyklus. Neunte Auflage. Berlin: Duncker & Humblot. ISBN 9783428077250. SYNEK, Miloslav a kol., 2011. Manažerská ekonomika. 5., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3494-1. VALENTA, František, 2001. Inovace v manažerské praxi. Praha: Velryba. ISBN 9788085860115. VAN DEN ENDE, Jan, 2021. Innovation Management. London: Red Globe Press. ISBN 9781352012439.

Elektronické dokumenty

COCUMA, 2021. RENOMIA Digital Services. COCUMA [online]. © 2021 Company Culture Market s.r.o. [cit. 2021-12-11]. Dostupné z: https://www.cocuma.cz/company/Renomia-Digital/ (odkaz již nefunguje) Gallagher, 2021. Gallagher: Insurance, Risk Management and Consulting [online]. © 2021 Arthur J. Gallagher & Co. [cit. 2021-12-11]. Dostupné z: https://www.ajg.com/ IKEA, 2021. IKEA: Nábytek se švédskou tradicí pro každou domácnost [online]. © 1999-2021 Inter IKEA Systems B.V. [cit. 2021-12-11]. Dostupné z: https://www.ikea.com/cz/cs/ RDS, 2021. RENOMIA Digital Services. RENOMIA [online]. © 2021 RENOMIA, a.s. [cit. 2021-12-11]. Dostupné z: https://www.renomia.cz/renomia-digital-services RENOMIA, 2021. RENOMIA: Experti na řízení rizik v oblasti pojištění [online]. © 2021 RENOMIA, a.s. [cit. 2021-12-11]. Dostupné z: https://www.renomia.cz/ RENOMIA GROUP, 2021. RENOMIA [online]. © 2021 RENOMIA, a.s. [cit. 2021-12-14]. Dostupné z: https://www.renomia.cz/renomia-group Srovnátor, 2021. Srovnátor [online]. © 2000-2021 PFP s.r.o. [cit. 2021-12-12]. Dostupné z: https://www.srovnator.cz/o-spolecnosti/ Toyota Czech, 2021. Toyota Motor Manufacturing Czech [online]. © 2021 Toyota Motor Manufacturing Czech Republic s.r.o. [cit. 2021-12-11]. Dostupné z: https://www.toyotacz.com/ Veřejný rejstřík a Sbírka listin, 2021. RENOMIA, a.s.: Výroční zpráva 2019. Veřejný rejstřík a Sbírka listin [online]. © 2021 Ministerstvo spravedlnosti České republiky. [cit. 2021-12-14]. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=70916112&subjektId=605842&spis=685631