Josef Kunhart

Studium a diplomová práce, MBA

Titulní stránka

Inovace a digitální transformace B2B pojištění ve společnosti RENOMIA s využitím unikátní technologické platformy

Profesní vzdělávací program: Master of Business Administration
Studijní obor: Ekonomika a finanční management
Akademický rok: 10_2021

Student: Ing. Josef Kunhart
Vedoucí DP: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA

[Strana 1]