Josef Kunhart

Studium a diplomová práce, MBA

Zadání diplomové práce

Informace o studiu

Jméno a příjmení studenta: Ing. Josef Kunhart.
Studijní obor: Ekonomika a finanční management.
Akademický rok: 10_2021/2022, zahájení studia v říjnu 2021.

Základní informace

Název: Inovace a digitální transformace B2B pojištění ve společnosti RENOMIA s využitím unikátní technologické platformy.

Téma: Aplikace inovačního řízení a řízení transferu technologií.
Vedoucí: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA.
Oponent: Ing. Lukáš Bartoš.

Anotace

Diplomová práce „Inovace a digitální transformace B2B pojištění ve společnosti RENOMIA s využitím unikátní technologické platformy“ se zabývá tématem aplikace inovačního řízení a řízení transferu technologií. Diplomová práce bude obsahovat analýzu, popis a zhodnocení technologické inovace v oblasti B2B pojištění (projekt B2B Lean) pro společnost RENOMIA, nejvýznamnější subjekt v ČR v oblasti business pojištění. Inovace probíhá s využitím unikátní technologické platformy pro sjednávání B2B pojištění. Řešení má návaznost na celkovou digitální transformaci společnosti v oblasti pojištění, technologické inovace a moderní řízení v oblasti IT. Větší orientace na IT oblast (agilní řízení a inkrementální inovace, složení týmu, specifika IT prostředí) s ohledem na zkušenosti autora jako analytik a vývojář.

Cíl diplomové práce

Návrh fází řešení technologické inovace projektu B2B Lean ve společnosti RENOMIA.

Použité metody a postup práce

V diplomové práci „Inovace a digitální transformace B2B pojištění ve společnosti RENOMIA s využitím unikátní technologické platformy“ budou využity metody popisu a zhodnocení technologické inovace. Využita bude párová metoda analýzy a syntézy procesu technologické inovace projektu B2B Lean ve zvolené společnosti. Na základě zhodnocení budou navržena doporučení pro další fáze projektu.

Zadání diplomové práce zveřejněné na této stránce je zkrácená verze schváleného oficiálního zadání. Zde publikovaný text neobsahuje oproti originálu podrobnou osnovu diplomové práce, seznam předpokládané literatury a kontaktní údaje na studenta, vedoucího a oponenta.