Josef Kunhart

Studium a diplomová práce, MBA

II. Praktická část

Tato část diplomové práce je neveřejná, protože obsahuje citlivé údaje.

[Strany 59-103]