Josef Kunhart

Studium a diplomová práce, MBA

Zkušenosti se studiem

Časová náročnost

Celé studium zabralo přibližně 600 hodin, to znamená průměrně cca 60-70 hodin za měsíc. Toto číslo zahrnuje nastudování podkladů k předmětům, zdrojů a literatury, úvodní soustředění, konzultace s lektory a především vypracování všech seminárních prací a diplomové práce. Studium mě velmi bavilo, takže jsem nešel cestou nejmenšího odporu. Spíše naopak, diplomové práci i většině předmětů jsem věnoval mnoho času navíc nad rámec splnění nezbytných požadavků. Diplomovou práci jsem odevzdával v maximálním povoleném rozsahu 120 stran bez příloh.

Studium probíhalo převážně v době covidových omezení, na školu bylo tedy dost času a prostoru. Při studiu jsem normálně pracoval, s klientem a projektovým týmem jsem se domluvil na případném snížení dodávaného objemu práce pokud bych nestíhal. Po uvolnění covidových opatření bylo času na studium výrazně méně. Na druhou stranu jsem v této době měl již většinu studijních povinností splněnou, takže jsem se bez větších omezení věnoval svým koníčkům i několik týdnů cestoval.

Finanční náročnost

Kompletní studium mě vyšlo na 92 900 Kč bez DPH. Tato částka zahrnuje školné „Premium“ a poplatek za vedení diplomové práce lektorem ze školy v roce 2021. Jako plátce DPH jsem si standardně odečetl DPH. Školné jsem hradil z úspor a pasivních příjmů. Další náklady obětované příležitosti kvůli studiu pak představují kolem 30 000 Kč bez DPH.

Pozitivní ohlasy

Studium jako celek výrazně předčilo očekávání z pohledu předmětů, lektorů i organizace studia. Ze školy jsem si odnesl velké množství poznámek, podnětů, nápadů a dlouhý seznam knih k přečtení na základě studia předmětů a zpracování seminárních prací.

Velmi profesionální přístup pana Tichého k vedení diplomové práce, mnoho cenných podnětů a konzultací k diplomové práci. Dále praktický přínos diplomové práce. Na projektu digitální transformace pojištění u klienta stále pracuji jako analytik a vývojář a tento projekt se i v roce 2023 ubírá přesně tím směrem, který jsem navrhnul a doporučil v diplomové práci.

Jako součást studia je k dispozici portál Bookport s databází užitečné literatury. Kromě samotné literatury je největší výhodou portálu možnost snadného exportu obrázků z elektronických knih pro potřeby seminární nebo diplomové práce. Přístupy do portálu fungovaly po dobu studia a následně asi půl roku po ukončení studia.

Negativní ohlasy

Pro odevzávání seminárních prací a diplomové práce byl vyžadován formát M$ Office *.doc nebo *.docx místo univerzálního formátu jako je například PDF, který funguje spolehlivě napříč platformami a nástroji pro tvorbu textu. Šablony pro seminární práce a diplomovou práci nebyly rozumně použitelné, bylo nutné připravit si vlastní šablony včetně stylů pro formátování.

Nekomunikace jedné lektorky způsobená problémy s e-maily na její straně. To nepůsobilo příliš profesionálně, navíc jsem kvůli tomu daný předmět uzavíral až poslední týden.