Josef Kunhart

Studium a diplomová práce, MBA

Poděkování

Rád bych poděkoval svému vedoucímu diplomové práce panu Ing. Mgr. Jaromírovi Tichému, Ph.D., MBA za konzultace, doporučení a cenné připomínky k diplomové práci a členům projektového týmu projektu B2B Lean ze společnosti RENOMIA za detailní informace o tomto projektu z pohledu businessu, uživatelů a technologií.

[Strana 3]