Josef Kunhart

Studium a diplomová práce, MBA

II. Semestr

Druhý (letní) semestr zahrnoval tři povinné a dva povinně volitelné předměty zvoleného oboru Ekonomika a finanční management. Povinně volitelné předměty jsou Podnikový management a Management mezinárodního obchodu.

Finanční management

Lektor: Ing. Ivana Turková, Ph.D., MBA.
Náplň předmětu: zdroje financování, kapitálová struktura, podnikatelský plán, investiční záměr, finanční analýza.

Obchodování na finančních trzích

Lektor: Ing. Daniela Čermáková.
Náplň předmětu: finanční trhy, investování, krátkodobé a dlouhodobé investiční nástroje, finanční krize.

Oceňování podniku

Lektor: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA.
Náplň předmětu: strategická a finanční analýza podniku; výnosové, majetkové a tržní metody oceňování podniku.

Podnikový management

Lektor: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA.
Náplň předmětu: řízení podniku, marketing a obchod, finanční řízení, řízení rizik, řízení inovací a změn, moderní technologie.

Poznámka: Po domluvě s lektorem jako vedoucím diplomové práce jsem se zabýval také agilním projektovým řízením.

Management mezinárodního obchodu

Lektor: JUDr. Oldřich Vacek.
Náplň předmětu: mezinárodní obchod, bankovnictví a finanční nástroje, český zahraniční obchod, budováná obchodních vztahů.

Poznámka: Po domluvě s lektorem jako právníkem jsem se zabýval také legislativním rámcem poskytování pojištění velkých rizik.