Josef Kunhart

Studium a diplomová práce, MBA

Oceňování podniku

Základní informace

Náplň předmětu: strategická a finanční analýza podniku; výnosové, majetkové a tržní metody oceňování podniku.
Lektor: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA.
Zkratka: OP.

Datum uzavření: 24. duben 2022.
Hodnocení: A (95 %).

Anotace

Studiem tohoto předmětu získáte možnost seznámit se se základními principy a prvky oceňování podniku směřujícími k souhrnnému ocenění daného subjektu. Získáte základní znalosti v oblasti oceňování podniku, pochopíte pojem oceňování podniku, jeho účel, poznáte základní členění metod a kategorií oceňování a základní postupy při oceňování podniku. Pochopíte strategickou analýzu oceňovaného podniku jako výchozí rámec pro oceňování podniku a vypracování finančního plánu jako základu pro ocenění podniku výnosovými metodami. Po absolvování budete umět kvantifikovat a specifikovat riziko, vyhledat bezrizikovou výnosovou míru a zhodnotit tržní riziko. Budete znát metody stanovení rizikových prémií. Budete umět definovat a konstruovat typy výnosů odpovídající různým výnosovým metodám, dále znát i možnosti využití majetkových a tržních metod a umět je případně zakomponovat do souhrnného ocenění. Po absolvování budete schopni zpracovat souhrnné ocenění vybraného podniku.

Zdroj: Popis předmětu OP na webu CEMI (mírně upraveno).

Seminární práce

Název: Výběr a zhodnocení vhodného kandidáta pro investici z pohledu dividendového investora.
Rozsah bez příloh: 26 stran (z toho 19 obsahových stran).

Cíl a obsah práce

Cílem seminární práce bylo na základě inovované verze vlastní metodiky pro výběr vhodných společností pro dividendové investování vybrat a zhodnotit konkrétní společnost z pohledu dividendového investora. V rámci práce byla tato autorská metodika pro dividendové investování zpřesněna a vylepšena a na základě předběžného výběru podle této metodiky byla vybrána společnost Best Buy pro další analýzu. Na základě finanční analýzy podle metodiky byla společnost Best Buy doporučena k investici v rámci dividendového investování.

Tato seminární práce přímo navazuje na dřívější seminární práci autora „Zhodnocení vhodných kandidátů pro investici z pohledu dividendového investora“ z předmětu Strategický management v prvním semestru.

Rámcová osnova

 • I. Cíl a metodika
  • 1 Metodika práce
  • 2 Základní předpoklady pro dividendové investování
 • II. Teoretická část
  • 3 Akcie a investování
  • 4 Názory autorů na hodnotové a dividendové investování
  • 5 Finanční výkazy
 • III. Praktická část
  • 6 Databáze společností pro potřeby metodiky
  • 7 Předběžný výběr společnosti
  • 8 Představení společnosti Best Buy
  • 9 Finanční analýza

Literatura a zdroje

Seznam literatury a elektronických zdrojů, použitých ve výše uvedené seminární práci.

Seznam literatury

BAMBÁSEK, Pavel, 2019. Jak investovat sám a bez bank: Český investiční průvodce. Praha: Bambásek Pavel, 2019. ISBN 978-80-906031-1-0. GLADIŠ, Daniel, 2005. Naučte se investovat. 2. rozšířené vydání. Praha: Grada, 2005. ISBN 978-80-247-1205-5. GLADIŠ, Daniel, 2015. Akciové investice. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5375-1. GRAHAM, Benjamin a Jason ZWEIG, 2003. The Intelligent Investor: The Definitive Book on Value Investing. Revised Edition. London: HarperCollins Publishers, 2003. ISBN 0-06-058328-2. HEINS, John a Whitney TILSON, 2013. The Art of Value Investing. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2013. ISBN 978-1-118-23396-2. RŮČKOVÁ, Petra a Michaela ROUBÍČKOVÁ, 2012. Finanční management. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4047-8.

Elektronické zdroje

BANTON, Caroline, 2021. Public Company. Investopedia [online]. © 2021 Investopedia [cit. 2022-04-16]. Dostupné z: https://www.investopedia.com/terms/p/publiccompany.asp Best Buy, 2022. Best Buy: Official Online Store [online]. © 2022 Best Buy [cit. 2022-04-18]. Dostupné z: https://www.bestbuy.com/ BBY, 2022. Best Buy Co Inc BBY. Morningstar [online]. © 2022 Morningstar, Inc. [cit. 2022-04-18]. Dostupné z: https://www.morningstar.com/stocks/xnys/bby/quote Dividend Radar, 2022. Dividend Radar. Portfolio Insight [online]. © 2022 Portfolio Insight, LLC [cit. 2022-04-16]. Dostupné z: https://www.portfolio-insight.com/dividend-radar DRIP 2022. Dividend Investing Information, Tools, And Forms. The Dividend Investing Resource Center [online]. © 2022 The Dividend Investing Resource Center [cit. 2022-04-16]. Dostupné z: https://www.dripinvesting.org/tools/tools.asp (odkaz již nefunguje) IFRS Foundation, 2022. IFRS [online]. © 2022 IFRS Foundation [cit. 2022-04-17]. Dostupné z https://www.ifrs.org/ Morningstar, 2022. Morningstar [online]. © 2022 Morningstar, Inc. [cit. 2022-04-16]. Dostupné z: https://www.morningstar.com/ Nasdaq, 2022. Nasdaq: Daily Stock Market Overview, Data Updates, Reports & News [online]. © 2022, Nasdaq, Inc. [cit. 2022-04-16]. Dostupné z https://www.nasdaq.com/ NYSE, 2022. NYSE: The New York Stock Exchange [online]. © 2022 Intercontinental Exchange, Inc. [cit. 2022-04-16]. Dostupné z: https://www.nyse.com/index REIT, 2022. What's a REIT (Real Estate Investment Trust)? REIT.com [online]. © 2022 Nareit [cit. 2022-04-17]. Dostupné z: https://www.reit.com/what-reit S&P, 2022. S&P 500 Dividend Yield. Multpl [online]. © 2022 Multpl [cit. 2022-04-16]. Dostupné z: https://www.multpl.com/s-p-500-dividend-yield SEC, 2011. Foreign Currency Exchange (Forex) Trading for Individual Investors. U.S. Securities and Exchange Commission [online]. [cit. 2022-04-16]. Dostupné z: https://www.sec.gov/tm/investor-alerts-bulletins/investoralertsforextradingpdf TATRANSKÝ, Tomáš, 2015. Dividendové akcie jako ideální zdroj pasivního příjmu. Naučmese [online]. © 2015 Naučmese s.r.o. [cit. 2022-04-16]. Dostupné z: https://www.naucmese.cz/kurz/dividendove-akcie-jako-idealni-zdroj-pasivniho-prijmu Udemy, 2019. The Complete Dividend Investing Course: Updated 2022. Udemy [online]. © 2019 Udemy, Inc. [cit. 2022-04-16]. Dostupné z: https://www.udemy.com/course/how-to-value-dividend-stocks/ US GAAP, 2022. US GAAP: Generally Accepted Accounting Principles. CFA Institute [online]. © 2022 CFA Institute [cit. 2022-04-16]. Dostupné z: https://www.cfainstitute.org/en/advocacy/issues/gaap Vltava Fund, 2022. Vltava Fund [online]. © 2017 by Vltava Fund SICAV, Plc [cit. 2022-04-16]. Dostupné z: https://www.vltavafund.com/cz